Spring til indhold

Godt kollegasamarbejde

Kendetegn:

  • Vi bidrager positivt ved at deltage aktivt i planlægning, gennemførelse og evaluering af fælles opgaver på skolen
  • Vi bidrager til elevernes læring ved at dele viden og erfaringer
  • Vi samarbejder om undervisningen
  • Vi gør hinanden gode