Spring til indhold

God klasserumsledelse

Kendetegn:

  • Tydelige mål for undervisningen
  • God relation mellem lærer og elev
  • God struktur på timen
  • God arbejdsro
  • God orden i klasselokalet
  • Tydelige og kendte regler og konsekvenser
  • Vi voksne er gode rollemodeller
  • Positivt elevsyn