Spring til indhold

Den gode time

Kendetegn:

  • Undervisningen starter præcis
  • Tydelige mål, forventninger og plan for undervisningen
  • Har tilpasset og varieret arbejdsmetoder
  • Aktive elever som søger og tilegner sig ny viden
  • Tydelige beskeder og instruktioner
  • Timen afsluttes med en opsummering