Spring til indhold

Stensved

I Stensved går der ca. 400 elever fordelt på klasser fra 0. klasse til 9. klasse. 

Afdelingen i Stensved ligger tæt på naturområdet Kulsbjerg, som også har lagt navn til skolen. Området indbyder til aktiviteter der kan sætte pulsen i vejret, men også til oplevelser i både plante - og dyreriget.

I nærområdet ligger Langebækhallen og skoleklubben, som modsat vores andre afdelinger ikke er placeret på samme matrikel.    

På Kulsbjerg skole er udskolingen samlet i Stensved.

I indskolingen på Stensved arbejder vi tæt sammen om børnenes læring og trivsel. Der skabes en fast og tydelig struktur for børnene, som de kan føle sig trygge i. Fællesskabet styrkes gennem legeaftaler og arbejde med klassens sociale liv.

I timerne arbejdes med der faglige opgaver på varierede måder. Alle børn har iPad, og laver læringsaktiviteter på dem. Vi bevæger, læser, skriver og samarbejder os til læring.

I indskolingen kan vi godt lide at tage på tur i lokalområdet.

Vi benytter os en del af tolærerordning. I børnehaveklassen er der altid to voksne til de nye skolebørn, som selvfølgelig skal have lidt ekstra tid til at lære alt det nye at kende.

Vi prioriterer et tæt forældresamarbejde.

På mellemtrinnet i Stensved arbejder teamet tæt sammen om alle børnene. Der er et stærkt fagligt fokus, og der arbejdes med udgangspunkt i den enkelte elevs niveau.

Vi er glad for at tage på tur og deltager tit i Åben Skole-arrangementer.

Hvor det er muligt benytter vi os af tolærerordning for at støtte børnene bedst muligt. Vi arbejder meget differentieret, så den enkelte elev mødes på netop sit niveau.

På mellemtrinnet arbejdes målrettet med at lære eleverne læse-skriveteknologien AppWriter, som både støtter de ordblinde elever, men også de andre elever i deres læse- og skriveudvikling. Henover skoleåret arbejdes der med projektopgaver, så børnene gradvist lærer denne arbejdsmetode at kende, inden de kommer i udskolingen.

Vi prioriterer et tæt forældresamarbejde.