Spring til indhold

Mød os

Vores skole har dygtige og engagerede medarbejdere, der ikke er bange for at gå foran med nye ideer, der fremmer motivationen, innovationen og entreprenørskabet. 

Kulsbjerg Skole har en professionel administration, og en stab af dygtige læringspersoner er med til at binde hele skolen sammen. 

Organisationsdiagrammet giver et billede af, hvordan vi på Kulsbjerg Skole organiserer os.