Spring til indhold

Fravær

På Kulsbjerg skole tager vi børns og unges skolegang alvorligt. Det gør vi, fordi forskningen viser, at skolegang og uddannelse er en central faktor i forhold til at sikre, at barnet og den unge klarer sig godt i voksenlivet, både socialt og arbejdsmæssigt.

1. april 2023 tager skolen et nyt registreringssystem, MU Elev - Fravær, i brug. Det nye system skal hjælpe forældre og personale på skolen med at registrere fravær præcist i forhold til Vordingborg Kommunes retningslinjer for skolefravær. Udover et mere præcist billede af elevfraværet skal værktøjet også sikre gennemsigtighed for elev, forældre og skole. Se mere information om systemet i nyhedsbrev fra marts 2023 herunder.

Læs forældrebrev om MU Elev Fravær marts 2023

Læs mere om de kommunale retsningslinjer her