Spring til indhold

Udviklingsplan 2019-2021

Kulsbjerg skole har udarbejdet en lokal udviklingsplan på, som opfølgning på strategiplanen for
skolevæsenet 2019-2021.

Udviklingsplanen gælder for to skoleår af gangen og beskriver, hvordan vi arbejder med de strategiske målsætninger.

Udviklingsplanen skal sikre, at vi gennemfører en tydelig evaluering af indsatserne og følger løbende op på effektmålene, der er knyttet op på de strategiske målsætninger i strategiplanen.

Læs udviklingsplanen her