Spring til indhold

Skolens værdiregelsæt

Værdigregelsæt for Kulsbjerg skole

Kulsbjerg Skoles elever skal, gennem deres skoletid, udvikle sig til selvstændige, engagerede og kompetente unge mennesker, som er klar til at møde livets udfordringer og træffe egne valg på et kvalificeret grundlag.

 

Kulsbjerg Skole styres ud fra værdier, som gælder for alle elever, forældre og personale. Vi skal skabe en kultur, som sikrer at vi lever op til disse værdier.

Værdierne kan samles under disse tre overskrifter:

  1. Selvværd + Fællesskab
  2. Kreativitet + Faglighed
  3. Engagement 

1. Selvværd + Fællesskab - er rammen om livet i skolen
Vi skal tro på os selv, og vi skal kunne stole på fællesskabet. Selvværd understøttes af anerkendelse og ved at erfare, at udfordringer kan løftes og at mål kan nås. 

Fællesskab er dialog og opbakning. Enhver skal, med sit eksempel og med sine handlinger, bidrage til et trygt, inkluderende og inspirerende miljø i og omkring skolen.

2. Kreativitet + Faglighed - er skolens indhold
Kreativitet er evnen til at udfordre vanetænkning, stille de rigtige spørgsmål og give nogen bedre svar end ”plejer”. Faglighed er tilegnelse af viden. Uden viden kan vi ikke træffe kvalificerede beslutninger.

Kreativitet + Faglighed sætter os i stand til at sprænge rammerne og skabe nye muligheder.

3. Engagement - er skolens drivkraft - Intet kommer af sig selv 
Vi har pligt til at deltage, være vedholdende og interesserede. Engagement er den selvforstærkende kombination af flid og interesse.

 

Sådan værner vi om værdiern

-  Alle elever har forskellige behov, som vi tager hensyn til i undervisningen og er åbne omkring.

-  Vi har fokus på klasseledelse og anvender varierede og differentierede materialer og undervisningsmetoder, fordi det er retfærdigt at behandle hvert barn forskelligt.

-  Vi gør os pædagogiske overvejelser om, hvordan undervisningen tilrettelægges, så alle elever får det bedste udbytte af undervisningen.

-  Vi har et konstruktivt skole/hjem-samarbejde om de pædagogiske tanker, ideer og begrundelser, der ligger til grund for vores undervisning.

-  Vi tager børnene alvorligt og har ambitioner på deres vegne - med fokus på social og faglig udvikling for alle. Vi arbejder med inkluderende læringsmiljøer og individuelle elev- og udviklingsplaner.

Din opbakning er vigtig

Som forældre med barn på Kulsbjerg Skole er du en vigtig medspiller. Derfor vil vi gerne invitere dig med om bord, når vi sætter kursen i udviklingen af Kulsbjerg Skole.

I det daglige er det en stor hjælp, at du:

-  Bakker op om klassens arrangementer.

-  Har ambitioner på dit barns vegne.

-  Er åben, fx hvis dit barn har svære faglige vanskeligheder eller andre udfordringer og behov. Viden fremmer forståelse hos børn og forældre på dit barns årgang.

Vi glæder os til samarbejdet.

Med venlig hilsen

Personalet, ledelsen og skolebestyrelsen